Jump to Navigation

Wat houdt gastouderopvang in en wat zijn de voordelen van gastouderopvang?

Wat houdt gastouderopvang in?
Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij het kind in een huiselijke omgeving wordt opgevangen. Gastouderopvang kan plaatsvinden bij u thuis door een oppasouder of in een gastgezin en in principe 24 uur per dag en zeven dagen per week mogelijk. Door de flexibiliteit die gastouderopvang kenmerkt is deze vorm van opvang vaak een alternatief bij voorbeeld afwijkende werktijden of wisselende dagen en tijden. Daarnaast wordt vaak voor gastouderopvang gekozen vanwege het persoonlijke element: uw kind wordt opgevangen in een kleinschalige gezinssituatie; ook is gastouderopvang een goed alternatief wanneer u opvang voor meerdere kinderen nodig heeft.

Vraagouder: iemand die tegen een vastgestelde vergoeding haar/zijn kind(eren) door een gastouder of oppasouder laat opvangen.
Gastouder: iemand die in eigen huis, tegen een vastgestelde vergoeding, één of meerdere kinderen van vraagouders opvangt.
Oppas: iemand die in het huis van de vraagouder, tegen een vastgestelde vergoeding, één of meerdere kinderen verzorgt.
Waarom kiezen voor een gastouder in plaats van een kinderdagverblijf?


Individuele aandacht
Omdat een gastouder maximaal 5 kinderen mag opvangen in de leeftijd van 0-4 jaar. Ook is er meer individuele aandacht voor het kind dan in het kinderdagverblijf (met groepen van 10 of meer kinderen). Een kind hoeft niet te wachten op zijn flesje of een schone luier.

Warmte
Het kind wordt opgenomen binnen het gastoudergezin en doet mee aan alle activiteiten van het gezin. Het is een warme omgeving en het kind wordt liefdevol opgevangen tijdens de uren dat de ouder aan het werk is. Hierdoor voelt het kind zich veilig en kan zich op een juiste manier ontwikkelen.

Opvoeding
Omdat een gastoudergezin gezien wordt als een tweede thuis. Tijdens de opvanguren bij de gastouder gaat de opvoeding van het kind gewoon door. De gastouder en de ouders proberen zoveel mogelijk op één lijn te komen wat betreft de opvoeding van het kind. Daarbij is het een prettige bijkomstigheid dat wij van BublieZ gastouderopvang een pedagogische achtergrond hebben.

Continuïteit
Omdat gastouders dezelfde continuïteit kunnen bieden als een kinderdagverblijf. Bij eventuele ziekte kan het gastouderbureau bij wie u bent ingeschreven zorgen voor een vervangende gastouder tijdens de afwezige uren, dit is tevens mogelijk tijdens vakanties.

Flexibiliteit
Omdat je met een gastouder duidelijke afspraken maakt wat betreft de opvang van het kind. is gastouderopvang een stuk flexibeler dan een kinderdagverblijf. Zo kan het zijn dat u het kind eerder moet brengen of pas later kan halen door bijvoorbeeld werk. in overleg is er bij BublieZ gastouderopvang ontzettend veel mogelijk.Main menu 2

Dr. Radut Consulting