Jump to Navigation

Wie ben ik

Mijn naam is Chantal van den Berg en ik ben geboren op 13 juli 1988 te Deventer. Kinderen hebben altijd al iets voor mij betekend, ik wist al heel vroeg dat ik een beroep wilde uitoefenen waarbij ik voor de kinderen iets kan betekenen tijdens hun ontwikkeling. Daarom heb ik meerdere gerichte opleidingen gevolgd en de meeste ook met succes afgerond om te kunnen zijn waar ik nu sta in het leven.

Na het afronden van de basisschool in 2001 ben ik begonnen op het VMBO, sector zorg en welzijn. Deze opleiding duurde vier jaar. In deze vier jaar heb ik van meerdere dingen mogen proeven. We kregen een stukje van het kappersvak, een stukje van de zorg en een stukje uit de kinderopvang. Dit laatste had al snel mijn voorkeur en hierin ben ik daarom ook verder gaan kijken na het behalen van mijn diploma in 2005.

Aansluitend aan het VMBO ben ik verder gegaan met een MBO opleiding ‘helpende welzijn niveau 2’. Deze opleiding sloot op dat moment helemaal aan bij mijn wensen. Normaal zou deze opleiding twee jaar duren, echter heb ik het versnelde traject gevolgd en kon deze opleiding afronden in één jaar tijd. In de periode dat ik hier op school zat heb ik twee keer stage gelopen. De eerste periode liep ik stage bij kinderdagverblijf Bengelenburg in Brummen en in de tweede periode heb ik stage gelopen bij De Morgenster in Zutphen. In 2006 heb ik voor deze opleiding mijn diploma behaald.

Daarna heb ik een uitstapje gemaakt richting de ICT opleiding ‘medewerker ICT beheerder niveau 3’. Het jaar was bedoeld als tussenjaar, alleen bleek ik de opleiding zo interessant te vinden dat ik hier ben blijven zitten totdat, ik mijn diploma op zak had. Aanvullend op deze opleiding heb ik de opleiding ‘ICT beheerder niveau 4’ gevolgd en ook deze heb ik met een diploma afgesloten. In september 2010 heb ik afscheid genomen van de ICT om weer terug te keren naar een opleiding gericht op kinderen.

In februari 2011 ben ik begonnen op het HBO, hier volgde ik de opleiding pabo ‘lerarenopleiding basisonderwijs’. Zes weken na de start van deze opleiding mocht ik op stage. Ik werd geplaatst in een groep 5 klas op een school in Zutphen. Dit vond ik erg leerzaam en het was leuk om te zien hoe leergierig de kinderen waren. Echter bleek dit niet mijn doelgroep te zijn waar ik het liefst mee zou werken. Daarom heb ik in juni het besluit genomen om deze opleiding vroegtijdig stop te zetten.

In oktober 2011 ben ik als gastouder begonnen, al snel werd ik gebeld of ik nog plek had voor een kind die met spoed opgevangen moest worden i.v.m. afwezigheid van hun vaste gastouder. Dit was natuurlijk voor mij geen probleem! De opvang werd zowel door de ouder als het kind als zeer prettig ervaren, zodat deze al snel werd om gezet in een vast contract van 3 opvangdagen per week. In december kwam het tweede kind er bij voor 4 opvangdagen per week. En toen vielen voor mij alle puzzelstukjes op de juiste plaats, ik wilde opvang aanbieden voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud. Deze kinderen wil ik op een juiste manier voorbereiden en stimuleren in hun ontwikkeling richting de basisschoolperiode.

Sinds januari 2012 ben ik als zelfstandige verder gegaan onder de naam BublieZ Gastouderopvang. Uiteraard nog steeds werkend onder de hoede van een erkend gastouderbureau. Ik bied opvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud. De opvangdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 6.30 uur en 19.00 uur. Avond en/of nachtopvang is mogelijk, maar in overleg!

________________________________________
Ik ben een geregistreerd gastouder! U kunt mij vinden in het landelijk register kinderopvang onder nummer: 216483141
Daarnaast heb ik ook een Kamer van koophandel nummer en dit is: 54829283Main menu 2

Dr. Radut Consulting